ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ

Με πίστη και όραμα για το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Ταεκβοντο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20 Apr
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΒΕ

Εκδοτης : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΤΑΒΕ


...
Αναλυτικά...

 Το Δ.Σ. της Ένωσης Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της καλεί τα Μέλη της Ένωσης με δικαίωμα ψήφου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 στις 18:00 στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN( Μοναστηρίου 8 , Θεσσαλονίκη) . Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 την ίδια ώρα.

 ΘΕΜΑ: Εναρμόνιση καταστατικού της Ένωσης σύμφωνα με τον ισχύοντα αθλητικό νόμο. 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. έχουν τα σωματεία – μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Ο κατάλογος με τα δικαιούμενα συμμετοχής και ψήφου σωματεία θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 14 Ν. 2725/1999. Κάθε σωματείο – μέλος της Ε.ΤΑ..Β.Ε. εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα σωματεία – μέλη με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οφείλουν να έχουν διορίσει αντιπροσώπους τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 2725/1999 και εντός της προθεσμίας της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του καταστατικού της Ε.ΤΑ.Β.Ε., δηλαδή το αργότερο τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της, δηλαδή μέχρι και τη Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 .Ο διορισμός πρέπει να περιέχει και βεβαίωση του σωματείου ότι ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και να περιλαμβάνει για καθέναν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τη θέση που κατέχει στο Δ.Σ. του σωματείου. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου σας θα ειδοποιηθεί με δική σας ευθύνη. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αντιπρόσωποι μόνον μπορούν να παραστούν στην Γ.Συνέλευση επιδεικνύοντας στην είσοδο της αίθουσας την αστυνομική τους ταυτότητα.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μη διορισμού νέου αντιπροσώπου, ισχύει ο προηγούμενος διορισμός μόνον όταν σε αυτόν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 2725/1999 και βεβαιώνεται ότι ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και αναφέρεται και η θέση που κατέχουν στο Δ.Σ. του σωματείου. Εξουσιοδοτήσεις, βεβαιώσεις κλπ. δεν θα γίνονται δεκτές την ημέρα της Γ. Συνέλευσης.

αρχειο ανακοινωσεων